Info seoses erilise olukorraga.

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse langetatud kriisiohje otsustest, palub Tartu vallavalitsus kõigil vanemail, kel võimalik, jätta lasteaias ja lastehoius käivad lapsed koju. Eesmärk on vähendada maksimaalselt kontakte ja seada sel viisil viiruse levikule piir.
Tartu valla lasteaiad on avatud, kuid ennekõike on lasteaeda oodatud eesliinitöötajate, elutähtsaid teenuseid tagavate töötajate ja nende elualade esindajate lapsed, kes ei saa distantsilt töötada. Vallavalitsus palub eriliselt just koduseid vanemaid mitte tooma lapsi hoidu ja aeda.
Lasteaeda tohib endiselt tuua ainult terve lapse.
Tartu vallavalitsus teeb homme otsuse vabastada lasteaia kohatasust need vanemad, kelle laps järgneval kuul lasteaias ei käi.
Palume oma otsusest teavitada lasteaedasid hiljemalt esmaspäeval, 15. märtsil. Tasu tuleb maksta ka sellisel juhul, kui laps kasutab lasteaia kohta vaid ühel päeval kuus (peale 15. märtsi). Sama otsus kehtib ka Tartu valla spordikooli, Tartu valla muusikakooli ja Tabivere huvikooli õppetasude ning Lähte õpilaskodu kasutajate kohatasu kohta perioodil 11. märtsist kuni 10.aprillini.
Oleme loonud valmiduse avada ööpäevaringne lastehoid Raadi Lasteaias Ripsik. See teenus on mõeldud nende perede lastele, kes eriolukorrast tulenevalt seda vajavad – meedikute, politseinike, kaitseväelaste, päästjate ja elutähtsate teenuste osutajate perede lastele. Palume neil, kes 24/7 lastehoidu vajavad, sellest teada anda vähemalt 24 tundi ette aadressil staap@tartuvald.ee